2 lapki
  • Home
  • Żłobek
  • Plan dnia w żłobku

Plan dnia w żłobku

7.00-8.40 GRY I ZABAWY

8.40-9.00 ŚNIADANIE

9.00-9.20 ZAJĘCIA W KRĘGU

9.20-10.30 SPACER/ ZABAWY NA PLACU ZABAW

10.30-11.00 ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ, ZABAWY FUNADMENTALNE

11.00-11.30 I DANIE

11.30-11.50 PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU, MYCIE ZĘBÓW

12.00-14.00 ODPOCZYNEK

14.10-14.30 II DANIE

14.30-15.00 PLASTYKA

15.00-16.00 ZAJĘCIA W SALI/ NA DWORZE

16.00-16.15 ZABAWY PALUSZKOWE

16.15-16.30 PODWIECZOREK

16.30- 18.30 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
  • usmiech