2 lapki
  • Home
  • Żłobek
  • O żłobku

O żłobku

Każda pociecha jest wyjątkowa!

Obejmujemy wyspecjalizowaną opieką najmłodsze dzieci od 0,5 do 2 lat.

Żłobek TUTORLAND w godzinach 6:30 do 17:30 prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz wychowawczą z dziećmi zdrowymi. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

  • zapewnienie dzieciom warunków pobytu w Żłobku jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
  • zadbanie o warunki pełnego bezpieczeństwa,
  • prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami,
  • zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji, w szczególności dzieci do 1 roku życia,
  • usmiech