2 lapki

Rada rodziców

Co to jest Rada Rodziców?
Rada Rodziców reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada składa się z co najmniej po 2-3 członków – przedstawicieli z poszczególnych grup.


Czym się zajmuje?
Główne jej zadania wiążą się z zarządzaniem funduszem Rady Rodziców, na który rodzice przekazują dobrowolną miesięczną składkę – finansuje z niego atrakcje dla przedszkolaków (teatrzyki, koncerty, wycieczki, bale, upominki itp.), a także zakup dodatkowych pomocy i zabawek dla grup. Rada organizuje również imprezy okolicznościowe w przedszkolu np. piknik rodzinny. Przedstawia dyrekcji i władzom oświatowym opinie i wnioski rodziców dotyczące funkcjonowania placówki. Jej członkowie są w stałym kontakcie z rodzicami, przekazują im wszystkie niezbędne informacje o działalności przedszkola i planowanych wydarzeniach. Rada wspiera dyrekcję i grono pedagogiczne w pracy wychowawczej, a wszystkie jej działania powinny mieć na celu troskę o wszechstronny rozwój i dobro dzieci uczęszczających do przedszkola.


Na co przeznaczane są składki?
  • teatrzyki, koncerty, warsztaty
  • bale, spotkanie ze św. Mikołajem, imprezy okolicznościowe
  • upominki, prezenty świąteczne, nagrody w konkursach
  • dyplomy i książki z okazji pasowania na przedszkolaka i na koniec roku
  • wyposażenie i brakujące pomoce do przedszkola
  • dofinansowywanie wycieczek
  • przedszkole nie wymaga wyprawki plastycznej, wszystkie potrzebne artykuły finansowane są z RR.

    Składki na radę rodziców miesięcznie: 65 zł.