2 lapki
 • Home
 • Przedszkole
 • Plan dnia w przedszkolu

Plan dnia w przedszkolu

7.00 – 8.00 

 • Schodzenie się dzieci
 • Kontakty z rodzicami
 • Zabawy swobodne
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi
 • Tworzenie okazji do wymiany informacji
 • Zabawy ruchowe.

8.15-8.30

 • Przygotowanie do śniadania
 • Czynności higieniczne
 • Czynności samoobsługowe
 • Pełnienie dyżurów
 • Sniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8.30-9.00

 • Śniadanie

9.00-9.30

 • Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
 • zajęcia i zabawy edukacyjne
 • zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.30-11.00

 • Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu (jez. angielski, rytmika, logopedia, karate, tance ,zajęcia sportowe, balet).

11.00-11.30

 • Przygotowanie do obiadu.
 • Czynności porządkowo-higieniczne.

11.30-12.30

 • Obiad

12.30-14.00

 • Odpoczynek poobiedni ”kwadrans” na bajkę
 • słuchanie muzyki,
 • bajkoterapia,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • Dzieci starsze - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • spacery,
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,
 • zabawy kołowe, rysowanie.

14.00-14.30

 • Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14.30-15.00

 • Podwieczorek

15.00-16.00

 • Zabawy ruchowe,
 • zabawy swobodne,
 • zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

16.00-17.00

 • Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • ćwiczenia słownikowe,
 • praca wyrównawcza,
 • indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach,
 • prace porządkowe,
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,
 • rozmowy indywidualne,
 • rozchodzenie się dzieci.
 • usmiech