2 lapki

Terapia ręki dla dzieci

Terapia ręki – czym jest i dla kogo jest przeznaczona?.

Nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia wykonywane na początku skupiają się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem późniejszej terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. Praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego i głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz. Najwyższym stopniem umiejętności motorycznych jakie ręka osiąga jest grafomotoryka- sprawność manualna ręki podczas czynności związanych z pisaniem, rysowaniem. Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Rodzicu, gdy Twoje dziecko…

-ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;

-niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);

-ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);

-ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;

-ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;

-wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;

-szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;

-nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;

-dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach;

-ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;

-ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) –mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni;

-ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;

-ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,

-nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.

Terapia ręki ma na celu:
  • Poprawianie się koordynacji wzrokowo-ruchowej

  • Stabilizowanie się napięci mięśniowych w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej

  • Zwiększanie się precyzyjności ruchów i koordynacji między rękami

  • Poprawianie się koncentracji i umiejętności skupianiu uwagi

  • Zwiększaniu się sprawności manipulacyjnych dłoni

  • Doskonaleniu się umiejętności chwytu

  • Zwiększaniu się zdolności grafomotorycznej i manipulacyjnej dziecka

  • Zwiększaniu się samodzielności dziecka związane z samoobsługą
Dostrzeżenie w miarę szybko pewnych symptomów i problemów u dziecka i dobranie właściwych metod terapeutycznych, to skuteczna droga do sukcesu. Wszystkie działania proponowane w trakcie terapii muszą być odpowiednio dobrane zarówno do poziomu manualnego dziecka, jak i do poziomu jego funkcjonowania poznawczego. Zajęcia prowadzone są przez wieloletnią wykwalikowaną terapeutkę ręki Dorotą Konieczną.