2 lapki

Psycholog w przedszkolu

wtorek      10.00 – 15.00

Psycholog w naszym Przedszkolu Tutorland dba o rozwój emocjonalny i społeczny, ustala strefy najbliższego rozwoju każdego dziecka, uczy odczytywać emocje swoje i innych, podpowiada jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i pokonywać trudności. Rodzice dowiadują się od niego jak rozwijać w dzieciach zainteresowania, jak z nimi rozmawiać, aby zdobyć ich zaufanie i szacunek, poczucie, że mogą liczyć na pomoc w trudnych chwilach. W każdy wtorek możliwa jest konsultacja(po wcześniejszym zgłoszeniu) z naszym psychologiem.

Do zadań psychologa w przedszkolu należy głównie

  • prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • realizacja zaleceń i wskazań zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

  • obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zabawy swobodnej jak i zajęć dydaktycznych);

  • konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i ogólnorozwojowych związanych z trudnościami psychomotorycznymi;

  • diagnoza i konstruowanie opinii psychologicznych;

  • wspieranie nauczycieli w pracy z dzieckiem zdolnym;

  • indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach;

  • konsultacje z rodzicami;