2 lapki

Logopeda w przedszkolu

wtorek      10.00 – 15.00

Logopeda w Przedszkolu Tutorland czuwa nad prawidłowym rozwojem komunikacji dziecka. Diagnozuje zaburzenia mowy oraz koryguje wady wymowy. Od jakości komunikacji zależy bardzo wiele, dlatego stawiamy na indywidualizowanie metod i oddziaływań do potrzeb każdego przedszkolaka. W każdy wtorek nasz logopeda jest dostępny(po wcześniejszym zgłoszeniu) dla rodziców w naszej placówce.

INFORMACJA O DIAGNOZIE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
  1. Na początku roku szkolnego zostaje przeprowadzone badanie przesiewowo –diagnostyczne. Rodzice otrzymują informację dotyczącą wyniku badania dziecka oraz ewentualnej propozycji indywidualnej terapii logopedycznej – ćwiczenia w przedszkolu i kontynuacja w domu

  2. W zależności od liczby dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną ćwiczenia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. 

  3. Każde dziecko uczęszczające na terapię logopedyczną ma indywidualne zajęcia z logopedą, trwające ok 30 minut.